Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

Wielkanoc 2017

Najwspanialsza wiadomość – Jezus żyje!

Paweł w Liście do Koryntian napisał: „A jednak Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem tych, którzy umarli” 
1 Kor 15,20.

Właśnie tą dobrą wiadomością pragnę się dzielić, że Jezus nie pozostał w grobie, lecz powstał z martwych i śmierć już nie ma mocy nad Nim.

To wydarzenie bardzo dokładnie opisują cztery ewangelie. Przez swoją śmierć na krzyżu i triumfalne zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, i w ten sposób dał nam dostęp do Boga Ojca, czyż to nie jest cudowne?

Św. Jan w ewangelii napisał: „Kto wierzy w Syna /Jezusa/, ma życie wieczne”. Moim pragnieniem i modlitwą jest, aby każdy mieszkaniec naszego miasta osobiście poznał Jezusa Chrystusa i doświadczał w swoim życiu Jego mocy zmartwychwstania.

Jezus już nie wisi na krzyżu, On żyje i pragnie nas zbawić, uzdrawiać, prowadzić i otaczać swoją miłością. O to wszystko możemy Go prosić, a On jest gotowy nam tego udzielać. W tych dniach Wielkiego Tygodnia, szczególnie Wielkiego Piątku i w niedzielę pamiątki zmartwychwstania Jezusa, znajdźmy czas, by spotkać się z Nim na modlitwie, czytaniu Bożego Słowa, rozmyślaniu, pójdźmy do kościoła, aby mieć komunię z Jezusem i z innymi
wierzącymi.

Życzę wszystkim mieszkańcom Malborka Bożego Błogosławieństwa i Pokoju w tych dniach świąt Wielkiej Nocy.

W imieniu Kościoła Bożego w Chrystusie w Malborku
Pastor Piotr Furgała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *