Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

W minioną niedzielę 21.XI

W minioną niedzielę gościliśmy w naszym Zborze zarówno Magdalenę i Ryszarda Sadowskich – liderów Misji Ojcowskiego Serca Boga, od lat usługujący kościołowi w Polsce. A także Agatę i Macieja Strzyżewskich, misjonarzy fundacji „Wszystko Jest Możliwe”, zaangażowanych sercem w chrześcijańskie działania pomocowe i ratunkowe w Azji, jak i w kraju. Poprzez ewangelizacje i konkretne a precyzyjne Boże […]

Publikacja

„Kim są Ewangeliczni Chrześcijanie? W Polsce jest zaledwie dwie dziesiąte procent Ewangelicznych Chrześcijan. Czy jesteśmy w stanie coś zrobić, by pozostałe dziewięćdziesiąt dziewięć i osiem dziesiątych procent poznało ewangeliczne, biblijne chrześcijaństwo? Czy garstka może mieć wpływ na ponad 37 milionów Polaków? Gdy otrzymujemy pytanie od naszej rodziny, naszych znajomych, sąsiadów – czy mamy czas, by […]

Konferencja Przyjaźni Polsko-Niemieckiej

Drodzy Przyjaciele  Wierzę, że jest to taki moment w historii, kiedy Kościół powinien stanąć w miejscu, które może przynieść przełom dla narodu a nawet narodów.  Gdańsk jest takim miejscem przełomów. 1 września 1939 roku otworzyły się w Gdańsku /Westerplatte/, bramy śmierci, które przyniosły śmierć dla 50 milionów ludzi, jako efekt wieloletniej wojny światowej, rozpoczętej od […]

Kolejny Chrzest w Zborze

W niedzielę 16 czerwca odbył się chrzest wodny. Do Wspólnoty przystąpiły kolejne osoby, dwóch nowo-narodzonych braci; Piotr i Robert. Oto fotorelacja z tego wydarzenia w lokalnej społeczności i w chwale Jezusa. Bo nie o całe wymyślne otocznie w tym przecież chodzi a o wewnętrzną przemianę. Chrztu wodnego udzielał, przy świadkach społeczności Zboru – pastor Piotr […]

Polska dla Jezusa

Zapraszanie na konferencję modlitewną „Wezwani”! Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju pogłębiające się podziały. Nasz naród wydaje się być podzielony jak nigdy wcześniej w historii, a co gorsza kościół daje się podzielić razem z nim. A przecież jako ciało Chrystusa powinniśmy stać w jedności i być przykładem dla świata wokół. Patrząc na to, co […]

Najwspanialsza wiadomość – Jezus żyje!

Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał: „A jednak Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem tych, którzy umarli” 1 Kor 15,20. Właśnie tą dobrą wiadomością pragnę się dzielić, że Jezus nie pozostał w grobie, lecz powstał z martwych i śmierć już nie ma mocy nad Nim. To wydarzenie bardzo dokładnie opisują cztery ewangelie. Przez swoją […]

Najbliższa modlitwa o Bramę Północną

W maju! Konkretnie 11.o5.2019 (tym razem w sobotę) o godzinie 15.00 Powiadamiamy wszystkich Braci i Siostry w Chrystusie, o tym kolejnym spotkaniu w ramach modlitwy o „Bramę Północną”. Modlitwa ta będzie miała miejsce w Gdańsku, przy ul. Orzeszkowej 2, w Zborze „Droga Pana”. Zapraszają nieustannie organizatorzy inicjatywy Bramy Północnej