Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

Konferencja Przyjaźni Polsko-Niemieckiej

Drodzy Przyjaciele  Wierzę, że jest to taki moment w historii, kiedy Kościół powinien stanąć w miejscu, które może przynieść przełom dla narodu a nawet narodów.  Gdańsk jest takim miejscem przełomów. 1 września 1939 roku otworzyły się w Gdańsku /Westerplatte/, bramy śmierci, które przyniosły śmierć dla 50 milionów ludzi, jako efekt wieloletniej wojny światowej, rozpoczętej od […]

Kolejny Chrzest w Zborze

W niedzielę 16 czerwca odbył się chrzest wodny. Do Wspólnoty przystąpiły kolejne osoby, dwóch nowo-narodzonych braci; Piotr i Robert. Oto fotorelacja z tego wydarzenia w lokalnej społeczności i w chwale Jezusa. Bo nie o całe wymyślne otocznie w tym przecież chodzi a o wewnętrzną przemianę. Chrztu wodnego udzielał, przy świadkach społeczności Zboru – pastor Piotr […]

Polska dla Jezusa

Zapraszanie na konferencję modlitewną „Wezwani”! Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju pogłębiające się podziały. Nasz naród wydaje się być podzielony jak nigdy wcześniej w historii, a co gorsza kościół daje się podzielić razem z nim. A przecież jako ciało Chrystusa powinniśmy stać w jedności i być przykładem dla świata wokół. Patrząc na to, co […]

Najwspanialsza wiadomość – Jezus żyje!

Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał: „A jednak Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem tych, którzy umarli” 1 Kor 15,20. Właśnie tą dobrą wiadomością pragnę się dzielić, że Jezus nie pozostał w grobie, lecz powstał z martwych i śmierć już nie ma mocy nad Nim. To wydarzenie bardzo dokładnie opisują cztery ewangelie. Przez swoją […]

Najbliższa modlitwa o Bramę Północną

W maju! Konkretnie 11.o5.2019 (tym razem w sobotę) o godzinie 15.00 Powiadamiamy wszystkich Braci i Siostry w Chrystusie, o tym kolejnym spotkaniu w ramach modlitwy o „Bramę Północną”. Modlitwa ta będzie miała miejsce w Gdańsku, przy ul. Orzeszkowej 2, w Zborze „Droga Pana”. Zapraszają nieustannie organizatorzy inicjatywy Bramy Północnej

Wspólnie razem wielbiąc Pana

Dwie społeczności zborowe Kościoła Bożego w Chrystusie” – SYLOE” z Malborka oraz “Droga Pana” z Gdańska postanowiły razem wielbić Pana. (3.III. br.) Pozostawiamy ślad tego spotkania, pełnego radości Wspólnie razem chociaż symbolicznie – bo nie wszyscy –  ale bardzo serdecznie, ciepło i na chwałę Stwórcy! Przybyli także goście spoza społeczności zboru z Gdańska, jak i […]

Gedeonici

Gedeonici są organizacją, która jest misyjnym, przedłużonym ramieniem lokalnego ewangelicznego/ewangelickiego kościoła. To ramię nosi nazwę „Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów”. Podstawowe obszary dystrybucji Pisma Świętego to: hotele, motele, szpitale, gabinety lekarskie, sanatoria, hospicja, służby mundurowe tj. wojsko, policja, straże, zakłady karne i poprawcze, szkoły i uczelnie, etc. Jako Stowarzyszenie aktywnie pracujemy w 194 krajach. W misję zaangażowanych […]