Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

SZKOŁA SŁOWA

temat; ABY KRZYŻ CHRYSTUSA NIE UTRACIŁ MOCY!

Już wkrótce kolejna VI edycja Szkoły Słowa na Północy, zapraszamy w dniach 13 i 14 września 2019 r do Rumi.

Zrozumienie naszej prawdziwej tożsamości jako Bożej eklezji i jej korzenia jest kluczowe dla misji jaką ma do spełnienia na ziemi. W centrum tego objawienia jest Jezus Chrystus, moc Jego krzyża i zmartwychwstania. To objawienie uwalnia duchowy autorytet i sprowadza odpowiedzialność przed Bogiem za owoce tej misji. (1 Piotra 2:9-10)

Patrząc na to co dzieje się w wokół nas, w naszym kraju wierzę, że jedyną odpowiedzią jest Boży lud, który nie tylko głosi ale reprezentuje Chrystusa i Jego Królestwo na codzień.

Celem tej edycji szkoły jest głębsze zrozumienie oraz doświadczenie tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu aby umożliwić nam skuteczną i owocną służbę. Modlę się o naszą gotowość do przemiany jaka jest konieczna oraz większy głód i pragnienie do wywierania większego duchowego wpływu przez każdego z nas na swoje otoczenie w codziennym życiu.

Szkołę poprowadzą: Nancy McCready i Wiesław Ziemba

Nancy McCready

Nancy McCready przedefiniowuje uczniostwo w kościołach w różnych krajach, kulturach i denominacjach. Współpracuje z lokalnymi, ogólnokrajowymi oraz zagranicznymi pastorami i liderami, aby budować, prowadzić do dojrzałości oraz rozwijać ich życie w Chrystusie. Sercem Nancy jest zapewnienie innym możliwości poprzez jej projekty uczniowskie, które prowokują ludzi do życia w jak najgłębszym możliwym poziomie synostwa. Nancy od wielu lat posługuje w Polsce, ale jej zasięg w kraju ostatnio bardzo się rozszerza. Wynika to z jej szczerego dzielenia się swoją ścieżką wiary od porażki i poniżenia do wolności i zwycięstwa, gdzie Słowo Boże i krzyż Jezusa Chrystusa jest centrum jej zwiastowania. Wraz z mężem Waynem mieszkają w Teksasie w Stanach Zjednoczonych.

Wiesław Ziemba

Wiesław Ziemba od wielu lat nosi w sobie pasję dla ewangelii Królestwa Bożego i zaszczepia to w innych. Jego głębokim pragnieniem jest aby Kościół żył objawieniem Królestwa tak, aby sprowadzać niebo na ziemię a w wyniku tego głęboką jej transformację. Jego służba ma charakter apostolski. Jest liderem ruchu Polska dla Jezusa oraz duchowym ojcem dla wielu liderów młodego pokolenia. Pomaga w ich duchowym rozwoju i rozwoju posługi, którą wykonują. Jest obecnie członkiem zespołu budującego wizję kościoła apostolskiego z uwzględnieniem roli pięciorakiej służby.

Miejsce:

Rumia – Sala wspólnoty „Jordan”, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 107 (I piętro) Nie przewidujemy opieki nad dziećmi, będzie jednak udostępniona sala dla dzieci, więc rodzice mogą zorganizować opiekę we własnym zakresie.

Nie przewidujemy rejestracji ani opłaty rejestracyjnej, ale podczas zajęć szkoły zebrana będzie kolekta aby błogosławić posługujących oraz na pokrycie kosztów związanych z wydarzeniem.

Ogólny plan zajęć Szkoły Słowa:

Piątek 13 września18.00 do 21.00Sobota 14 września 15.00 do 21.00 Pytania można kierować e-mailem: szkolaslowabozego@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 531 66 66 20 do Patryka Tredera

Przyjaciele niech nasz PAN, JEZUS obdarza was Swoją łaską! Organizatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *