Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

Najwspanialsza wiadomość! JEZUS ŻYJE!!!

4 kwietnia 2021

JEZUS żyje!

Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał: „A jednak Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem tych, którzy umarli”
1 Kor 15,20.
Właśnie tą dobrą wiadomością pragnę się dzielić, że Jezus nie pozostał w grobie, lecz powstał z martwych i śmierć już nie ma mocy nad Nim.

Piątek – Pamiątka Wieczerzy Pańskiej

2 kwietnia 2021

To wydarzenie bardzo dokładnie opisują cztery ewangelie.
Przez swoją śmierć na krzyżu i triumfalne zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, i w ten sposób dał nam dostęp do Boga Ojca, czyż to nie jest cudowne? Jezus już nie wisi na krzyżu, On żyje i pragnie nas zbawić, uzdrawiać, prowadzić i otaczać swoją miłością.

O to wszystko możemy Go prosić, a On jest gotowy nam tego udzielać

W tych dniach Wielkiego Tygodnia, szczególnie Wielkiego Piątku i w niedzielę pamiątki zmartwychwstania Jezusa, znajdźmy czas, by spotkać się z Nim na modlitwie, czytaniu Bożego Słowa, rozmyślaniu, pójdźmy do kościoła, aby mieć komunię z Jezusem i z innymi wierzącymi.

Życzę wszystkim mieszkańcom Malborka Bożego Błogosławieństwa i Pokoju w tych dniach świąt Wielkiej Nocy.

W imieniu Kościoła Bożego w Chrystusie w Malborku
Pastor Piotr Furgała

KOŚCIÓŁ BOŻY w CHRYSTUSIE

Kościół Boży w Chrystusie (KBWCH) został zarejestrowany 27 lutego 1988 roku. Obecnie jest wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonych przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28.

adres strony www to;
http://kbwch.pl/

KBWCH jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego oraz Światowej Społeczności Ewangelicznej (World Evagelical Fellowship). Zbory to lokalne zgromadzenia członków Kościoła, na których czele stoi pastor. Mają one charakter autonomiczny i każdy z nich posiada osobowość prawną. KBWCH jest ich federacją.

W chwili obecnej Kościół liczy 70 zborów i placówek na terenie całego kraju. Ponadto w jego ramach działa 7 misji. Najwyższą władzą Kościoła jest Konferencja Pastorów. Bieżącą działalność Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Konferencję.

Od roku 1997 funkcję Prezbitera Naczelnego sprawuje pastor Andrzej Nędzusiak (Warszawa). Ponadto w skład Rady Kościoła wchodzą pastorzy: Marek Ciesiółka, Tadeusz Ferfecki, Bogdan Olechnowicz, Jerzy Rycharski, Michał Sikorski, Wiesław Ziemba.

Kościół w swojej działalności nastawiony jest na współpracę ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi głoszącymi ewangelię zbawienia przez osobiste uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa.