Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

Brama Północna #1 (fotorelacja)

PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA 2021 O 18:00.

Wieczór uwielbienia i modlitwy w nowej odsłonie

Fotorelacja z wieczoru

Zaproszenie wcześniejsze

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Bramy Północnej w nowej odsłonie!
Będzie to wieczór wypełniony uwielbieniem i modlitwą, na którym chcemy wspólnie wstawiać się za naszym regionem i krajem w oczekiwaniu na duchowy przełom.
Każdy naród ma swoje strategiczne miejsca, które są kluczowe dla jego historii. Region Trójmiasta i okolicy jest jednym z takich ważnych miejsc dla Polski. Trójmiasto, dzięki swoim portom, było od dawna uznawane za swojego rodzaju okno na świat dla Polski. Przez okno czy też bramę może coś wejść do narodu – nie tylko fizycznie, ale i duchowo.
Tu miały miejsce wydarzenia, które nadawały kierunek i miały wpływ na cały naród: rozpoczęcie II Wojny Światowej, strajki i powstanie „Solidarności” w 1980 roku. Z tego regionu wywodzi się główny nurt ludzi mających decydujący wpływ na upadek komunizmu i budowanie nowej Polski po 1989 roku. Wierzymy, że ta widzialna rzeczywistość jest proroczą zapowiedzią duchowej rzeczywistości, którą Bóg chce uwolnić nad tym regionem i dla całej Polski.

Czym jest Brama Północna?


Inicjatywa Brama Północna jest zaproszeniem dla Jezusa, by przyszedł ze swoją świętością i jasnością do całej Polski. Modlimy się, aby przybył Król Chwały. Wierzymy, że nasza postawa odgrywa w tym istotną rolę

Tak jak Nehemiasz potrafił utożsamić się z grzechami swojego narodu, dzięki czemu mógł efektywnie wstawić się za przemianą, która przyszła w formie powrotu z niewoli dla Żydów, tak i my wstawiamy się za naszym krajem, aby nastało przebudzenie w Polsce.


Dlaczego to robimy?


Od kilku lat mamy przekonanie w sercu, że Bóg wzywa cały kościół na Północy, by stanąć razem w jedności, modlitwie i uwielbieniu o Region Północny.
„Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały!” [PS 24]
Wierzymy, że zacytowane słowa z Psalmu są proroczym słowem dla Bramy Północnej.


Bóg pragnie odbudować:

  • bramę jedności między wierzącymi i kościołami,
  • bramę wstawiennictwa i uwielbienia.
    Chcemy stanąć razem w pokorze, uniżeniu, ponad podziałami, uprzedzeniami, krzywdami, w modlitwie i uwielbieniu, aby szukać Bożego oblicza i wołać o duchowy przełom. Wierzymy, że Jezus Chrystus usłyszy nasze wołanie i uzdrowi Region Północy.
    „I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną” [II Kronik 7:14-15]


Kto jest organizatorem?


Organizatorem spotkania jest Kościół Droga Pana.
Liderzy projektu Brama Północna: Piotr Furgała, Wojciech i Joanna Kasprzyk, Wiesław Ziemba, Szczepan i Joanna Bielińscy. Liderzy wspierający: Liliana Cydejko i Edward Ćwierz.

Dla kogo jest spotkanie?


Jeśli jesteś chrześcijaninem – spotkanie jest dla Ciebie! Denominacja nie ma znaczenia.

Gdzie się spotykamy?

https://www.facebook.com/events/2062806753886263?ref=newsfeed

Kościół Droga Pana ul. Orzeszkowej 2, Gdańsk

za materiałem https://www.facebook.com/events/2062806753886263?ref=newsfeed

Informacje znajdziecie też na naszym Facebookowym profilu https://www.facebook.com/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-Bo%C5%BCy-w-Chrystusie-Zb%C3%B3r-Syloe-w-Malborku-264699800771693