Witamy na oficjalnej stronie naszego Zboru

Boże Narodzenie 2020

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Biblia gdańska, Jan 3,16
Piotr Furgała, Pastor Zboru „Syloe”

Z okazji pamiątki Narodzenia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, życzę Państwu pełni radości, Bożego Pokoju i Jego szczególnej obecności w Waszym życiu osobistym i rodzinnym. Niech Błogosławieństwo Jezusa towarzyszy nam każdego dnia.

Z wyrazami szacunku Piotr Furgała