Wierzymy

Wierzymy w jedynego Boga w trzech osobach – Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego. Wierzymy, że Biblia czyli Pismo Święte jest natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i został wskrzeszony z martwych, dzięki czemu możemy dostąpić odpuszczenia grzechów oraz zbawienia z łaski Bożej

Wierzymy w ponad naturalne narodziny Jezusa z Marii dziewicy, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście w Chwale. Wierzymy w Boże uzdrowienie i uwolnienie od chorób oraz opresji demonicznych. Wierzymy, ze każdy wierzący powinien być ochrzczony chrztem wodnym przez zanurzenie

Wierzymy w Chrzest Duchem Świętym, który jest dla wszystkich wierzących.Wierzymy, że ludzie wierzący stanowią kościół, który jest ciałem Jezusa Chrystusa, poprzez który Bóg objawia Swoje Imię na ziemi.


Telewizja Chrześcijańska TBN

zdjęcia zborowe